Previous Next
 • Risâle-i Nûr Nedir?

  Risâle-i Nûr Nedir? *Risâle-i Nûrdaki hakîkatlar şüphesizdir.*Risâle-i Nûr Kur’ânın mukaddes eczahane-i kudsiyesinden alınmış ilaçlardır.*Risâle-i Nûr intibah vesîlesidir.*Risâle-i Nûr mürşid-i hakîkîdir, velayet mertebelerine isal eder.*Risâle-i Nûra rûhlar gıda gibi muhtaçtır.*Risâle-i Nûru iştiyak olduğunda ve dikkatle okumak azamî istifâdeye medar olur.*Risâle-i Nûr şakirtlerinin rûhları birbiri ile alakadardır. Cesetleri muhtelif rûhları müttehiddir.*Risâle-i Nûrda Kur’ân ...

 • Nurlarla Meşgul Olmak

  Nûrlarla meşgûl oldukça sıkıntılar azalıyor  Kardeşlerim, ben Nurlarla meşgul oldukça sıkıntılar azalıyor. Demekvazifemiz Nurlarla iştigaldir ve geçici şeylere ehemmiyet vermemek ve sabır ve şükretmektir.Aziz, sıddık kardeşlerim,Esaretimdeki hadisenin gazeteyle ilânı, şiddetli yasaklarla ahaliyi her tarafta bizden kaçırmaya çalışmakla beraber teveccüh-ü âmmeyi ziyadeleştirmiş. Bize, hususan şahsıma ihanet etmeye taraftar üç resmî adam dün ...

 • İnsana Verilen Duygular

  İnsana verilen duygular İNSAN sadece maddî uzuvlardan ibaret değildir. Onun moral yönü ve manevî yapısı ise harikadır. Bediüzzaman’ın bu konudaki tesbitleri dikkate değer: “Nasıl ki mide bir rızık ister; öyle de, kalb ve ruh ve akıl ve göz ve kulak ve ağız gibi insanın lâtifeleri ve duyguları dahi Rezzâk-ı Rahîm’den rızıklarını isterler ...

 • İkinci Bir Tezkeremi

   Sayın Selim SÖNMEZ’in Köprü Dergisinin Bahar 2004-86 sayısındaki yazısından [1]: "Bediüzzaman'ın İstanbul'a gelişine dair ilk vesika Van Valisi Tahir Paşa'nın Bitlis'e tayin olmasından sonra, Bitlis Valisi olarak yazdığı tezkiredir. Tahir Paşa, II. Abdülhamid'e yazdığı 16 Kasım 1907 tarihli tezkirede, Bediüzzaman'ın zeka ve ilminden, padişaha bağlılığından bahsettikten sonra hastalığı için İstanbul'a ...

 • Günahlar Kalbe Yara Açar

  Günahlar, kalb ve ruhumuza yaralar açar Herbir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah, istiğfarla çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir mânevî yılan olarak kalbi ısırıyor.Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâmın zâhirî yara hastalıklarının mukabili, bizim bâtınî ve ruhî ve kalbî hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hazret-i ...

 • Fetih Müjdesi

  Fetih Müjdesiİşte, nakl-i sahih-i katî ile, Ashabına haber vermiş ki: “Siz umum düşmanlarınıza galebe edeceksiniz. Hem feth-i Mekke, hem feth-i Hayber, hem feth-i Şam, hem feth-i Irak, hem feth-i İran, hem feth-i Beytü’l-Makdise muvaffak olacaksınız. Hem o zamanın en büyük devletleri olan İran ve Rum padişahlarının hazinelerini beyninizde taksim edeceksiniz.”1 ...

 • Cemiyetteki Yozlaşma

    CEMİYETTEKİ YOZLAŞMA (2)        Bundan evvelki yazımızda cemiyetteki umûmî şikâyet konusu olan yozlaşmanın, dejenerasyonun  kısaca ve genel bir çerçevesini çizmeye çalışmıştık. Mevzûun ehemmiyeti ve genişliği sebebiyle bir veya birkaç makaleye sığdırmanın mümkün olmadığının idrâkinde olarak, belki bir vechesiyle ve çok genel hatlarıyla bugün de yozlaşmanın sebepleri üzerinde durmaya çalışacağız.        ...

 • Risâle-i Nûr ve Lâhikalar

  Risâle-i Nûr ve Lâhikalar Üstad Bediüzzaman Hazretleri tarafından telif edilen ve Kur’ân’ın mânevî bir mu’cizesi olan Risâle-i Nur, hem asrımızın hem de istikbalin ilmî ve manevî bir mürşidi hüviyetine sahiptir.! Altı bin küsur sayfa ve yüz otuz parçadan müteşekkil Risâle-i Nur Külliyatı, “Külli bir tahribatı, İslâmiyeti içine alan dağlar büyüklüğünde taşları bulunan ...

 • Risale-i Nuru Sadeleştirme

  Nûr'u SadeleştirME! Benim ana dilim Türkçe değil, Kürtçe de değil. Açıkça söylesem, Türkçe, öğrendiğim dördüncü dil hükmündedir. Onun için baştan bu yazıda yapacağım hatalardan özür diler, sabrınızı rica ederim. Benim ismim John Zacharias Crist. Amerika’da doğup büyümüş 25 yaşlı biriyim. Evet, benim ana dilim İngilizcedir ve sonradan Fransızcayı ve İspanyolcayı ...

 • Risaleler Nasıl Okunmalıdır ?

  Risâleler nasıl okunmalı? Üstadın “…Gazete gibi okumayınız.” tavsiyesini nasıl anlamalıyız? Bilindiği gibi Nur Risaleleri ne sadece akla, ne de yalnız kalbe hitap etmeyip her ikisinin de hissesini verir. Bazı risaleler, Üstadın da ifadesiyle “akıldan ziyade kalbe nazırdır.” Bazıları da bunun aksi mahiyettedir. Hem iman yalnız ilim ile değil, imanda çok letaifin ...

Risâle-i Nûr Nedir?

Tarafsız Yazar by abuzer Kategori: GENEL KONULAR
Tem
29
wpid-54631733bb2804-risale-i-nur-nedir-ve-nelerden-bahseder.jpg

Risâle-i Nûr Nedir? *Risâle-i Nûrdaki hakîkatlar şüphesizdir.*Risâle-i Nûr Kur’ânın mukaddes eczahane-i kudsiyesinden alınmış ilaçlardır.*Risâle-i Nûr intibah vesîlesidir.*Risâle-i Nûr mürşid-i hakîkîdir, velayet mertebelerine isal eder.*Risâle-i Nûra rûhlar gıda gibi muhtaçtır.*Risâle-i Nûru iştiyak olduğunda ve dikkatle okumak azamî istifâdeye medar olur.*Risâle-i Nûr şakirtlerinin rûhları birbiri ile alakadardır. Cesetleri muhtelif rûhları müttehiddir.*Risâle-i Nûrda Kur’ân ve îmânın esas hakîkatları  [ Read More ]

Nurlarla Meşgul Olmak

Tarafsız Yazar by abuzer Kategori: GENEL KONULAR
Tem
29
wpid-15170325275984607214681520171655n.jpg

Nûrlarla meşgûl oldukça sıkıntılar azalıyor  Kardeşlerim, ben Nurlarla meşgul oldukça sıkıntılar azalıyor. Demekvazifemiz Nurlarla iştigaldir ve geçici şeylere ehemmiyet vermemek ve sabır ve şükretmektir.Aziz, sıddık kardeşlerim,Esaretimdeki hadisenin gazeteyle ilânı, şiddetli yasaklarla ahaliyi her tarafta bizden kaçırmaya çalışmakla beraber teveccüh-ü âmmeyi ziyadeleştirmiş. Bize, hususan şahsıma ihanet etmeye taraftar üç resmî adam dün avluda demişler: “Said pencereden  [ Read More ]

İnsana Verilen Duygular

Tarafsız Yazar by abuzer Kategori: GENEL KONULAR
Tem
29
wpid-insana-verilen-duygular1e91acaa80.gif

İnsana verilen duygular İNSAN sadece maddî uzuvlardan ibaret değildir. Onun moral yönü ve manevî yapısı ise harikadır. Bediüzzaman’ın bu konudaki tesbitleri dikkate değer: “Nasıl ki mide bir rızık ister; öyle de, kalb ve ruh ve akıl ve göz ve kulak ve ağız gibi insanın lâtifeleri ve duyguları dahi Rezzâk-ı Rahîm’den rızıklarını isterler ve müteşekkirâne alırlar.”  [ Read More ]

İkinci Bir Tezkeremi

Tarafsız Yazar by abuzer Kategori: GENEL KONULAR
Tem
29
wpid-08602.gif

 Sayın Selim SÖNMEZ’in Köprü Dergisinin Bahar 2004-86 sayısındaki yazısından [1]: “Bediüzzaman’ın İstanbul’a gelişine dair ilk vesika Van Valisi Tahir Paşa’nın Bitlis’e tayin olmasından sonra, Bitlis Valisi olarak yazdığı tezkiredir. Tahir Paşa, II. Abdülhamid’e yazdığı 16 Kasım 1907 tarihli tezkirede, Bediüzzaman’ın zeka ve ilminden, padişaha bağlılığından bahsettikten sonra hastalığı için İstanbul’a geldiğinden söz ederek, yardımcı olunmasını  [ Read More ]

Günahlar Kalbe Yara Açar

Tarafsız Yazar by abuzer Kategori: GENEL KONULAR
Tem
29
wpid-herbirgunahkalpveruhtayaralaracarh2269.jpg

Günahlar, kalb ve ruhumuza yaralar açar Herbir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah, istiğfarla çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir mânevî yılan olarak kalbi ısırıyor.Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâmın zâhirî yara hastalıklarının mukabili, bizim bâtınî ve ruhî ve kalbî hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hazret-i Eyyüb’den daha ziyade yaralı  [ Read More ]

Fetih Müjdesi

Tarafsız Yazar by abuzer Kategori: GENEL KONULAR
Tem
29
wpid-unnamed-26-300x214.jpg

Fetih Müjdesiİşte, nakl-i sahih-i katî ile, Ashabına haber vermiş ki: “Siz umum düşmanlarınıza galebe edeceksiniz. Hem feth-i Mekke, hem feth-i Hayber, hem feth-i Şam, hem feth-i Irak, hem feth-i İran, hem feth-i Beytü’l-Makdise muvaffak olacaksınız. Hem o zamanın en büyük devletleri olan İran ve Rum padişahlarının hazinelerini beyninizde taksim edeceksiniz.”1 Haber vermiş. Hem “Tahminim böyle”  [ Read More ]

 • RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtube

Sohbet Girisi

Dini Sohbet - iSlami sohbet

Sponsor

Populer Konular

Dunya

Yer kürenin oluşum

Başlangıcına ilişkin eski bir kurama göre önce Güneş var olmuştu, ...

wpid-54631733bb2804-risale-i-nur-nedir-ve-nelerden-bahseder.jpg

Risâle-i Nûr Nedir

Risâle-i Nûr Nedir? *Risâle-i Nûrdaki hakîkatlar şüphesizdir.*Risâle-i Nûr Kur’ânın mukaddes eczahane-i ...

Dunya

Dünya

Fransızca; Terre, monde, İngilizce; Earth, world), Güneş sistemindeki gezegenlerden biri. ...

kadinlar-ne-ister--3858224

Kadınlar ne ister?

Kadın ve erkeğin önceliği ne? İyi niyetli davranışlar kimi zaman ...

delikan

Kadınları tanımak

Bir kadını tanımak kolay değildir... Bütün gel-gitleri, kaprisleri, küçük şımarıklıkları, korkuları, ...